top of page
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
MusicSpires_transparent.png

Poslání spolku
Mission Statement

Hlavní činností spolku a současně jeho posláním je přispívat k všestrannému rozvoji umění v České republice.

 

Podporujeme a pořádáme domácí i mezinárodní události v oblasti umění, vzdělávání a kultury.

 

Současně zprostředkovávme tyto kulturní události široké veřejnosti prostřednictvím online přenosů a video záznamů.

 

Podporujeme současné umělce a skladatele nakladatelskou a vydavatelskou činností v rámci kulturních a vzdělávacích událostí.

The main activity of the association and its mission is to contribute to the all-round development of art in The Czech Republic.

We support and organize domestic and international events in the field of art, education and culture.

At the same time, we make these cultural events accessible to the general public through online broadcasts and video recordings.

We support contemporary artists and composers by publishing and releasing cultural and educational events.

Kurzy_Litomysl_11.jpg

Události | Projects

bottom of page